Instruks for daglig leder


Vedtatt av Pandagruppens styre 15. juni 2016