Pandagruppen


Pandagruppen er en forening med formål å forvalte, drifte og videreutvikle programsystemet Panda. Alle offentlige institusjoner som er selvstendige enheter kan opptas som medlemmer. Fylkeskommunene, Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er medlemmer av Pandagruppen. Panda brukes dessuten av en rekke forskningsinstitusjoner og konsulentfirmaer, som leier systemet.